Nyheder

Nyheder


19. januar 2023


Jagt i Skjern enge 2023

 

Jagterne er 1 træk pr. kort, henholdsvis aftentræk torsdage og fredage samt morgentræk på lørdage.

Der må afgives skud fra 1 ½ time før sol nedgang til 1 ½  time efter solnedgang for aftentræk samt 1 ½ time før solopgang til 1 ½ time efter solopgang for morgentræk.

Tiderne  SKAL overholdes.

Du må apportere efter skydetid samme dag som du selv er på jagt.

Du må færdes i området med bøsse og hund i snor fra ½ time før skydetid. Du må medbringe op til 10 lokkefugle samt eventuelt camoflagenet (der må ikke graves i området) og alt, også øldåser og patronhylstre skal fjernes efter hver enkelt jagt.

 

         I Vest området må der først drives jagt fra den 1. oktober.

 

Man må ikke drive jagtområderne af før og efter trækjagterne, og du skal sætte dig grundigt ind i de vedlagte jagtetiske regler og vær opmærksom på skud afstandene, og brug så få skud som muligt per nedlagt fugl.

På trækjagterne må der nedlægges følgende jagtbare vildtarter: ænder, gæs, dobbelt bekkasin, skovdue, blishøne, krager, husskader og sølvmåger, der må desuden reguleres vilde mink og mårhunde.

 

På jagterne må der kun bruges lovlige patroner op til kaliber 12/76, og vi anbefaler at man bruger patroner med opløselige haglskåle for at minimerer forureningen af vore fælles natur.

 

På jagterne tilfalder vildtet skytten.

                 

Efter aftale med  DMU skal der afleveres 1 stk. vinge fra hver nedlagt svømme eller vadefugl.

Der bliver tilsendt kuverter til brug for indlevering af vingerne, og modtager betaler portoen.

 

Vor 2 kontrollanter giver rundvisning sidst i august.

 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til nedennævnte kontaktpersoner:

 

Ådum jagtforening:                   Tage Pedersen             telefon 25 55 01 63

TBP@vestas.com

 

Borris Faster jagtforening        Kent S Beier                Telefon 21 81 80 40

beier@outlook.dk 

 

Bølling jagtforening:                Lars Chr. B. Pedersen  Telefon 61 68 20 10

glarbjerghus@gmail.com

 

Dansk Land og Strand :           Asta  Poulsen                Telefon 30 22 52 72

Asta.poulsen@stofanet.dk

 

HFS Jagtforening :                     Ole l Pedersen              Telefon 20 46 34 42

lembcke@mail.dk

 

Hoven Jagtforening:                  Kim Bjerre                    Telefon 24 43 93 12

bjerre96@gmail.com

 

Skjern jagtforening                    Ove Pedersen             Telefon 20 47 03 59

helleogove@gmail.com

 

Tovholder/Kasserer Peter Nissen                                Telefon 25 26 90 07

peterandreasnissen@gmail.com

 

Kontrollant Sigvald Gravesen                                        Telefon 30 33 42 52

 

Kontrollant Kurt Madsen                                                Telefon 30 55 56 68

 

Med jægerhilsen 

Bestyrelsen i Skjern Å Dalens Jægersammenslutning.


11. oktober 2022

Kære nuværende og tidligere deltagere i vingeundersøgelsen

 

Vi er nu langt inde i jagtsæsonen 2022/23 og vi har desværre modtaget meget få vinger.

 

På den baggrund føler vi at det er nødvendigt at lave et lille opråb med en opfordring til at bidrage i den nuværende sæson.

Så hvis du har mulighed for at indsende én vinge fra hver af de fugle der bliver nedlagt på en enkelt eller flere jagter, vil de falde på et tørt sted.

Vingeundersøgelsen omfatter som altid vinger fra ænder, gæs, sneppe og dobbeltbekkasin og sølvmåge.

 

Mangler du vingekuverter til at indsende vinger eller vingelabels til brug til indlevering til vores opstillede frysere, så indsend navn og adresse til vores mail vinger@ecos.au.dk og skriv enten ’Kuverter’ eller ’Labels’ i emnefeltet, så fremsender vi det ønskede.

 

Alle informationer om vingeundersøgelsen og hvordan man deltager findes på hjemmesiden Fauna.au.dk. Her finder man også resultaterne af de seneste 10 års indsamling.

 

Er der spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os på mailen vinger@ecos.au.dk.

(ønsker du ikke at få tilsendt mail med information om vingeundersøgelsen fremover, så send en mail hvor du skriver ’Afmeld’ i emnefeltet).

Knæk og bræk

 

FRYSERPLACERING I 2022
Thomas Kjær Christensen

Seniorforsker, PhD

Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

C.F. Møllers Alle 8, 8000 Aarhus C, Danmark

Mail: tk@ecos.au.dk | tlf.: +45 40256813


----------25. august 2020

Vedrørende regulering af skarv ved Ådalsjagten 2022. I skal have en tilladelse.

Reguleringstilladelsen kan hentes på flg adresse:     skarv@skjernaasam.dk

HUSK kortnummer og Navn

MVH

Peter N.


1. maj 2020
Der er kommer en rapport vedrørende jagten i Skjern Enge fra 2002 til 2019.

Du kan læse den ved at klikke her eller kopiere og indsætte nedenstående i din browser:

http://dce2.au.dk/pub/SR374.pdf

NB: Dette er hele udgaven. Vi er blevet lovet en sammenlagt udgave med diverse jagtlige oplysninger, den kommer lidt senere.


18. August 2019
Naturstyrelsens kort over Skjern Enge - klik her

 

20.juni 2017

Kære jæger

Hermed fremsendes årets information om vingeundersøgelsen på Kalø, Aarhus Universitet (se vedhæftede PDF-fil). Vi gør opmærksom på, at vi i år kun udsender denne information per e-mail, og ikke som tidligere som brev. – Det betyder også, at vi sender informationen til alle de jægere vi har en e-mailadresse på. Derfor modtager mange denne mail, selv om det kan være flere år siden at de sidst indsendte vinger.

Er man ikke interesseret i at modtage den årlige information om vingeundersøgelsen fremover, kan man sende en e-mail til vinger@bios.au.dk og skrive ”afmeld” i emnefeltet.

Årets resultater findes nu på hjemmesiden http://bios.au.dk/videnudveksling/til-jagt-og-vildtinteresserede/vinger/

Alle der har indsendt vinger takkes for deres bidrag. – Vi håber mange vil indsende vinger igen i sæsonen 2017/18.

Se det udsendte dokument med statistik mm - klik her

Med venlig hilsen/knæk og bræk

Thomas Kjær Christensen Seniorforsker, PhD Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde, Denmark Mail: tk@bios.au.dk | phone: +45 871 58854 | cell: +45 40256813