Skjern Å d.12-12-2006

Rastepladsen ved Hestholmen

Rastepladsen ved Hestholmen

Oversvømmelse set mod Lønborggaard

Skjern Å ved Lønborg bro

Skjern Å set fra Lønborg
Kong Hans's bro i solskin på en januardag
Spangen over indsejlingen til Skjern Havn står snart under vand, turbåden kan vist ikke komme under !!
Kong Hans's bro kan lige nå over åen
Svanerne har fået et større vandareal
Ganer Å lidt bredere end normal